กิจการสภา
     
กิจการสภา ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
   
 
   ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2560