กิจการสภา
     
กิจการสภา เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
   
 
   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2560