กิจการสภา
     
กิจการสภา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
   
 
   

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560