ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ตกค้าง)
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเลี้ยงดูเด็แรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 ที่ยังคงตกค้าง ขณะนี้พมจ.นครศรีธรรมราช ได้แจ้งการจัดสรรเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของมารดาที่ได้ลงทะเบียนและยื่นไว้กับพมจ. ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561  โดย งานพัฒนาชุมชน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2561