กิจการสภา
     
กิจการสภา ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2562