กิจการสภา
     
กิจการสภา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2562