ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กะเปียดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2563 วันที 20 สิงหาคม 2563
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2563