รายงานการประชุมสภา
     
รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๕๙
   
 
   

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๕๙

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กรกฏาคม 2559