รายงานการประชุมสภา
     
รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๕๙
   
 
   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๕๙
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2559