ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และกำกับการปฏิบัติมาตรการในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2565