กิจการสภา
     
กิจการสภา ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
   
 
   

ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2560