ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์สถานที่ เวลา การจ่ายเงินผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561
   
 
   

 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561   วันที่ 8 มีนาคม 2561 

 หมู่ที่ 1  ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1                  เวลา่ 11.00 - 12.00 น.

 หมู่ที่ 2  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด  เวลา 10.00 - 11.00 น.

 หมู่ที่ 3  ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 3                 เวลา 13.00 - 14.00 น.

 หมู่ที่ 4  ณ ลานจอดรถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะเปียด (หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะเปียด)

              เวลา14.00 - 15.00 น.

 หมู่ที่ 5  ณ วัดกะเปียด ****(เฉพาะวันที่ 8 มีนาคม 2561 เท่านั้น)****    เวลา 15.00 - 16.00 น.

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2561