ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
   
 
   

 อบต.กะเปียด ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชี ฯ โดยจะเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.กะเปียด 075-466216  

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2561