มาตรฐานการให้บริการ
     
มาตรฐานการให้บริการ การขอเอกสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.กะเปียด
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มกราคม. 2561