ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเบียด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   

  องค์การบริหารส่วนตำบลกะเบียด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2563