ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชารัฐ หมู่ที่ 1(ช่วง กม.1+120-กม.1+330) ตำบลกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
   
 
   

ประกาศ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชารัฐ หมู่ที่ 1(ช่วง กม.1+120-กม.1+330) ตำบลกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช


JOKER123
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 543