ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกลั้ง หมู่ที่ 4 (ช่วง กม.0+164-กม.0+379) ตำบลกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
   
 
   ประกาศ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกลั้ง หมู่ที่ 4 (ช่วง กม.0+164-กม.0+379) ตำบลกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กรกฏาคม 2560