ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดซื้อต้นดาวเรือง
   
 
   

จัดซื้อต้นดาวเรืองพร้อมกระถาง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1 ฟุต จำนวน 1,645 ต้น

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2560