ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางมาลี กาญจนไชย หมู่ที่ 2 (ช่วง กม.0+000 – กม.0+153 )
   
 
   

ประกาศหาผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางมาลี กาญจนไชย หมู่ที่ 2 (ช่วง กม.0+000 –

กม.0+153 ) โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 153 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร คสล.459 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560