ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอาลัย ยอดมณี หมู่ที่ 2 (ช่วง กม.0+215 – กม.0+535 )
   
 
   

ประกาศหาผู้เสนอราคา  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอาลัย ยอดมณี หมู่ที่ 2 (ช่วง กม.0+215 –

กม.0+535 ) โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร คสล.1,280 ตารางเมตร ถมไหลทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560