ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกลั้ง หมู่ที่ 4 (ช่วง กม.0+379 – กม.0+812 )
   
 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยกลั้ง หมู่ที่ 4  (ช่วง กม.0+379 – กม.0+812 )โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร ขนาดกว้าง

4.00 เมตร ยาว 433 เมตร  หนา 0.15 เมตร               ผิวจราจร คสล.1,732 ตารางเมตร ถมไหลทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 0.30

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560