ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเสริม ถาวร หมู่ที่ 5 (ช่วง กม.0+125 ถึง กม.1+150)
   
 
   

โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเสริม ถาวร หมู่ที่ 5 (ช่วง กม.0+125 ถึง กม.1+150) โดยทำการบุกเบิกถนน ความยาว 1,025 เมตร ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2560