ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศจัดจ้างโครงการขยายเขตประปา หมูที่ 1
   
 
   

โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 1 โดยทำการวางท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ได้ความยาว 3,796 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561