ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการพิจารณาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยประชารัฐ หมู่ที่ 1 (ช่วง กม.1+330 – กม.1+760 ) โดยวิธีประกวดราคาทั่วไป (e-bidding)
   
 
   

ประกาศพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยประชารัฐ หมู่ที่ 1  (ช่วง กม.1+330 – กม.1+760 ) โดยวิธีประกวดราคาทั่วไป (e-bidding)  

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2561