รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
     
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2561