ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลคะแนนการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2561