ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีพิเศษ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มกราคม. 2562