กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
 
พรบ.องค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 15 พ.ย. 2561
ระเบียบการจัดทำแผนฉ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 15 พ.ย. 2561
ระเบียบมท.ข้อบังคับประชุมภา 2547 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 15 พ.ย. 2561
ระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 15 พ.ย. 2561
รัฐธรรมนูญ2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 15 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1