ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
 
รายงานราคากลาง ปี 2564 [อ่าน 35 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2564
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 224 คน] เมื่อ 02 ต.ค. 2560
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 234 คน] เมื่อ 02 ต.ค. 2560
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ครู ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 222 คน] เมื่อ 02 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1