ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
 
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 02 ต.ค. 2560
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 02 ต.ค. 2560
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ครู ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 02 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1