ข่าว : โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี ๒๕๖๔

รายละเอียด  : โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี ๒๕๖๔ เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๔ ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ ๑๕ (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)ผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด ประกาศเมื่อ :