ข่าว : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผู้สูงอายุและคนพิการไม่ต้องแสดงตนและไม่ต้องยืนยันบัญชี

รายละเอียด  : ไม่จำเป็นต้องให้ผู้สูงอายุ คนพิการมาแสดงตน/แสดงบัญชีธนาคาร ยกเว้นใบมอบอำนาจหมดอายุผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด ประกาศเมื่อ :