ข่าว : ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด

รายละเอียด  : ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียดผู้แจ้งข่าว : ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด ประกาศเมื่อ :