ข่าว : อบต.กะเปียด จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันไข้เลือดออกอาเซียน ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอฉวาง รพสต.บ้านกะเปียด

รายละเอียด  : จัดกิจกรรมรณรงค์ฝยวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day) 15 มิถุนายน 2565 โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลกะเปียด ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอฉวาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะเปียด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลกะเปียด เดินรณรงค์กำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบท สำรวจลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนผู้แจ้งข่าว : งานสาธารณสุข ประกาศเมื่อ :